Strona w Budowie

ZAKŁAD SYSTEMÓW SYGNALIZACYJNYCH
"GROM" Alojzy Gromko
15-483 Białystok
ul.Fabryczna 18 / 45
Konto: Bank Spółdzielczy Białystok
Nr 96 8060 0004 0006 9342 3000 0010
REGON : 050071188 NIP : 542-102-71-34
grom@grom.eu

tel. ( 0-85) 676-21-21
0-606-66-21-21
fax ( 0-85) 676-23-29

Firma zajmuje się od 1990 roku elektronicznymi systemami zabezpieczeń,
głównie systemami SAP, SSW, KD, oddymiania, sterowań, itp. niskoprądowymi.
właściciel Alojzy Gromko